CD, DVD duplikacija


Proizvodnja diskova

Nudimo usluge proizvodnje i umnožavanja sadržaja na CD i DVD medijum sa kolor štampom u bilo kom tiražu od 1 do 500 komada.

Diskovi se umnožavaju metodom replikacije gde se sa vašeg master diska kopira pomoću disk recordera. Potrebno je da nam donesete master disk i grafiku koju treba odštampati, u .jpg ili .bmp formatu što veće rezolucije.

Diskovi su printabilni tako da vam možemo odštampati željenu grafiku u boji. Nudimo i mnogobrojne opcije pakovanja.