CD, DVD duplikacija


Proizvodnja diskova

Možemo Vam umnožavati CD i DVD diskove sa kolor štampom u bilo kom tiražu od 1 do 500 komada.

Donesite nam master disk i grafiku koju treba odštampati, u .jpg ili .bmp formatu sto veće rezolucije.

Diskovi se umnožavaju metodom replikacije gde se sa Vašeg master diska kopira pomoću disk recordera.

Diskovi su printabilni tako da Vam možemo odštampati željenu grafiku u boji.

Za količine veće od 500 komada umnožavanje se vrši fabrički, metodom duplikacije sa glas mastera.

Vrste i načini pakovanja su mnogobrojni i za to je najbolje da nas pozovete za dogovor.