K5600http://www.k5600.eu/

K5600 je vrhunski francuski proizvođač rasvete, poznat po inovacijama koje drugi proizvodjaci još nisu dostigli, kao što su:

Focal Spot

UG A Beam

Soft Tube

Joker-Bug

Alpha

Pogledajte više o njihovim modelima na:

.

Kontaktirajte nas