Rail Cam Rental: Auto DollyAuto Dolly je pokretni sistem za snimanje, usavršen za funkcionisanje u multi-operativnom studiju, sa mogućnostima predefinisanih opcija kretanja. Pokretni sitem omogućava operateru da kontroliše kameru i kretanje dolly-ja istovremeno. 

Auto Dolly se može kontrolisati na nekoliko načina:

  1. Operater sedi na Auto Dolly-ju i kontroliše kameru, dok drugi operater upravlja kretanjem dolly-ja.
  2. Operater koji sedi na Auto Dolly-ju, kontroliše kameru i pokreće dolly koristeći nožne kontrolne pedale.
  3. Operater programira brzinu i smer kretanja Auto Dolly-ja preko kontrol panela. Radijus kretanja može biti određen stoping senzorima, dok aktiviranjem kružne opcije kretanje se ponavlja kontinuirano.
  4. Operater sedi na Auto Dolly-ju i kontroliše kameru, dok drugi operater kontroliše kretanje Auto Dolly-ja daljinski preko džojistika.
  5. Montiranjem automatske glave na Auto Dolly, dobijate potpuno daljinsko upravljanje Auto Dolly-jem. Na ovaj način Auto Dolly se kontroliše pedalama, a kamera preko kontrol panela ('pan' and 'tilt' kretanje, 360° rotacija; iris, focus i zoom kontrola; tally indicator)

Auto Dolly se kreće na ravnim ili zakrivljenim šinama.

Snažni motori omogućavaju Auto Dolly-ju brzo, do 2,6 m/s, ali takođe i vrlo sporo kretanje. Kamera se montira na centralni stub, sa podesivom visinom 90 cm do 140cm. Može se dodati sedište za operatera koje se može rotirati 360°.

Šine se jednostavno montiraju iz segmenata od 1,5m, a mogu biti ravne i zakrivljene. Svaka šina se može posebno nivelisati, tako da prilegne na neravnu površinu. 

Stop senzori na oba kraja šina automatski zaustavljaju dolly, a instalirani su i sigurnosni odbojnici na završnim segmentima.