Rail Cam RentalAuto Dolly
Auto Dolly omogućava operatoru da kontroliše kameru i kretanje dolly-ja istovremeno. Auto Dolly se može kontrolisati na nekoliko načina:

1. Operator sedi na Auto Dolly-ju i kontroliše kameru, dok drugi operator upravlja kretanjem dolly-ja.
2. Operator koji sedi na Auto Dolly-ju, kontroliše kameru i pokreće dolly koristeći nožne kontrolne pedale.
3. Operator programira brzinu i smer kretanja Auto Dolly-ja preko kontrol panela. Radijus kretanja može biti određen stoping senzorima, dok aktiviranjem kružne opcije kretanje se ponavlja kontinuirano.
4. Operator sedi na Auto Dolly-ju i kontroliše kameru, dok drugi operater kontroliše kretanje Auto Dolly-ja daljinski preko džojistika.
5. Montiranjem automatske glave na Auto Dolly, dobijate potpuno daljinsko upravljanje Auto Dolly-jem. Na ovaj način Auto Dolly se kontroliše pedalama a kamera preko kontrol panela ('pan' and 'tilt' kretanje, 360° rotacija; iris, focus i zoom kontrola; tally indicator)

Auto dolly se kreće na ravnim ili zakrivljenim šinama.

Snažni motori omogućavaju Auto Dolly-ju brzo kretanje, do 2,6 m/s, ali takođe i vrlo sporo. Kamera se montira na centralni stub, sa podesivom visinom 90 cm do 140cm. Može se dodati sedalo za operatera koje se može rotirati 360 °.

Šine dolaze kao 1,5m dugi segmenti, veoma jednostavni za sklapanje. Mogu bit ravne i zakrivljene. Svaka šina se može posebno nivelisati, tako da se može positaviti na neravnu površinu. Tu su i stop senzori na oba kraja šina koji automatski zaustavljaju dolly. Instalirani su i sigurnosni odbojnici na završnim segmentima.