Kontrolni centri


Sofisticirani digitalni tehnološki sistemi su baza svakog savremenog kontrolnog centra, a njegov osnovni sistem je video zid (Knowledge Wall).

Video zid je centralni displej u kontrolnom centru koji se sastoji od različitih tipova displeja (LCD monitori, LED displeji, Video projektori, LPD displeji i sl.).

U zavisnosti od situacije, na svakom od segmenata centralnog (integralnog) displeja mogu da se prikažu razne kombinacije video slika ili grafike sa programskih izvora, ili je moguće formiranje jedne ili više sveobuhvatnih slika

Kontrolni centar pored centralnog dela treba da ima i određen broj kancelarija, sala za sastanke, briefing sala, kao i komandni centar u kome se donose izvršne odluke.

Svi navedeni prostori izvan centralnog su opremljeni manjim video zidovima ili monitorima na koje se po potrebi i željenoj situaciji, prosleđuju određene A-V informacije iz glavnog kontrolnog centra.

Celokupno planiranje, izradu projekta, nabavku, instalaciju opreme za kontrolni centar kao I obuku moze vam obezbediti ITV sa svojim timom strucnjaka. Sve u skladu sa vasim potrebama I mogucnostima.